O nás


Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť Elektro,výťahy,plyn s.r.o., ktorá je viac známa pod menom ELVYP.

Vznikli sme združením zamestnancov bývalého Podniku výroby a služieb š.p. Čadca po jeho likvidácii a tým sme vytvorili malý stavebný a montážny podnik, s oprávnením na montáže vyhradených technických zariadení:

  • elektrických zariadení vrátane výroby rozvádzačov
  • plynových zariadení a plynovodov
  • zdvíhacích zariadení

Taktiež máme koncesiu na projektovanie, montáž, údržbu a revízie zabezpečovacích systémov.
Toto nám umožňuje realizovať stavby vrátane vyhradených technických zariadení bez subdodávok.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 1.3.1991.

Počet zamestnancov počas celej doby trvania spoločnosti sa pohybuje okolo 50-80 pracovníkov.
Spoločnosť po svojom vzniku pokračovala v pôvodných zabehnutých činnostiach - stavebnými, montážnymi prácami a servisom elektrospotrebičov, plnynospotrebičov a výťahov.
V roku 1996 sme otvorili veľkoobchodnú a maloobchodnú predajňu s elekto a plynoinštalačným materiálom a spotrebičmi.
Spoločnosť začínala v prvom roku svojej existencie s obratom cca 10 mil. Kčs, postupne sa ročný obrat zvyšoval až na dnešných cca 50 - 100 mil. Sk.

Rýchly kontakt

Predajňa - Terno

041 - 433 35 81

0903 826 768

Predajňa - Sídl. Žarec

041 - 433 42 03

0903 826 868

Prihlásenie