Elektro práce


V rámci vykonávania elekto prác Vám ponúkame:

  • montáž, údržba, 
  • rekonštrukcia el. zariadení, 
  • vrátane pomocných a výkopových prác aj vo výbušnom prostredí do 52 kV 
  • el. vykurovanie všetkých druhov 
  • bleskozvody v celom rozsahu
  • servis a montáž merania a regulácie 
  • prípojky a zemné rozvody

Rýchly kontakt

Predajňa - Terno

041 - 433 35 81

0903 826 768

Predajňa - Sídl. Žarec

041 - 433 42 03

0903 826 868

Prihlásenie